Skip to main content

Existuje svět, kde se klasická a alternativní medicína propojují? Existuje!

Otvíráme cesty spolupráce moderní medicíny založené na důkazech (EBM) s léčebnými metodami s celostním přístupem k nemoci a zdraví člověka.

 • Informace o léčebných metodách
 • Srozumitelná on-line encyklopedie
 • Adresář ověřených kontaktů
 • Články, rozhovory a videa
 • Přednášky, kurzy a webináře
 • Kazuistiky a sdílení příběhů
 • Diskuzní panely odborníků

Alternativní a komplementární léčebné metody v rukou lékařů, lékárníků a dalších odborníků

Odborně

Odborně

Účinně

Účinně

Efektivně

Efektivně

Bezpečně

Bezpečně

Konstruktivní spolupráce místo boje

 1. Moderní medicína založená na vědeckých důkazech (EBM) přináší stále nové, přesnější poznatky.
 2. Stále lepší výsledky léčby s sebou ale nesou požadavky na čím dál užší specializace jednotlivých oborů.
 3. Špičková péče dnes řeší brilantně akutní fáze onemocnění.
 4. Stejně tak současný zdravotní systém se svým důrazem na maximální úspornost preferuje zdánlivě rychlejší a levnější postupy, jako je farmakoterapie a operativa.
 5. Pro vysvětlování základních principů uzdravení chronických onemocnění, natož pro hledání jejich hlubších příčin v praxi nezbývá prostor, čas ani finance v napjatém rozpočtu.
 6. Pro skutečné uzdravení chronických onemocnění, ale také kvalitní preventivní péči je přitom naopak komplexní náhled nemoci a individuální přístup k pacientovi / klientovi nezbytným základem.
 7. Své místo v celém systému tady zastávají léčebné metody s celostním přístupem ke zdraví člověka.
 8. Nejsou jen medicínou “alternativní”, ale metodami k EBM komplementárními – s postupy „klasické“ medicíny se navzájem vhodně doplňují.